24/7 Live-support :
close Your message
was sent successfully
Lämna ett meddelande så hör vi av oss till
dig.
close Your message
was sent successfully
close Kundservice: Teknisk Support:
+357-252-04655
close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Välkommen till iFOREX Livechat! För att vi ska kunna hjälpa dig bättre ber vi dig ge oss följande information:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

Handelsvillkor

Upplev den ultimata tradingupplevelsen

New Trading Conditions

Vi tycker att våra klienter förtjänar det allra bästa och vi är kapabla till att ge dem allt de behöver för att kunna lyckas inom finansvärlden. Läs mer om våra användarvillkor för traders, våra tjänster och alla våra innovativa lösningar.

 • Generella Handelsvillkor

 • Produktdetaljer

  iFOREX offers highly competitive conditions for leveraged margin trading on various financial instruments, and/or underlying assets including Currency pair (Forex), Commodity, Index, Share, ETF and Crypto based CFDs.

  Spreads
  The cost of opening a deal is called the ‘spread’. It is the difference between the Sell (Bid) price and the Buy (Ask) price. For example, if the USD/JPY is trading at a sell price of 101.202 and a buy price of 101.222, the difference between these two prices is called the spread. In this case the spread is 2 pips. Should you decide to close a deal immediately after opening it - and before any price movement occurs - the spread amount will be deducted from your balance.

  Marginal Och Leverage
  Marginalen agerar som en säkerhet som täcker förluster som sker samtidigt som det låter dig hålla en position som är större än din kontobalans, vilket ger dig möjlighet att generera större avkastning relativt till det du investerat.

  Leverage (hävstång) är ett tveeggat svärd som kan skjuta dina förtjänster i höjden, men också göra så att du förlorar mer pengar. Använder du för mycket leverage kan förlusttransaktioner motväga de vinster du gör i andra transaktioner. Leverage-baserad trading innefattar höga risker och är inte rätt för alla sorters traders.

  Som iFOREX-kund har du rätt till vårt Negativt Saldo-skydd, vilket innebär att du aldrig kan förlora mer än du sätter in. Även om så är fallet så kan små rörelser på marknaden innebära stora förluster. Vår handelsplattform räknar automatiskt ut dina marginalkrav inför varje order och kontrollerar ditt tillgängliga kapital innan ett uttag kan göras.

  Marginalkraven blir relevanta när du ökar exponeringen på ditt konto - antingen genom att öppna eller stänga transaktioner eller genom att efterfråga ett uttag av kapital medan det finns öppna positioner kopplade till kontot. Marginalkraven reflekterar de potentiella riskerna i olika positioner, baserade på stabilitet, likviditet och åtkomst till pris på en given tillgång. Detta är anledningen till att marginaler ökar under och runt tradingpauser.

  • Valutor

   Valutapar Marknad Minimum Spread1 (pips/punkter) Average Spread2 (pips/punkter) Standardmarginal3 Ökad Marginal4 Minimum Deal Size5 Maximal Exponering6
  • Råvaror

   Råvara Marknad Minimum Spread1 (pips/punkter) Average Spread2 (pips/punkter) Standardmarginal3 Ökad Marginal4 Minimum Deal Size5 Maximal Exponering6
  • Index

   Index Marknad Minimum Spread1 (pips/punkter) Average Spread2 (pips/punkter) Standardmarginal3 Ökad Marginal4 Minimum Deal Size5 Maximal Exponering6
  • Aktier

   Aktie Marknad Minimum Spread1 (pips/punkter) Average Spread2 (pips/punkter) Standardmarginal3 Ökad Marginal4 Minimum Deal Size5 Maximal Exponering6
  • ETF:er

   ETF Marknad Minimum Spread1 (pips/punkter) Average Spread2 (pips/punkter) Standardmarginal3 Ökad Marginal4 Minimum Deal Size5 Maximal Exponering6
  • Crypto

   Crypto Pair Marknad Minimum Spread1 (pips/punkter) Average Spread2 (pips/punkter) Standardmarginal3 Ökad Marginal4 Minimum Deal Size5 Maximal Exponering6

  1 Minimum spread is the tightest possible spread per instrument in a standard account. However, minimum spreads may increase dependent on market volatility and liquidity.
  2 Average spreads are our average or mean spread per instrument from all trades undertaken during the previous calendar month.
  3 Marginalkrav kan komma att ändras beroende på prisförändringar.
  4 Increased Margin is typically double the normal required margin and is available during and around trading breaks. The reason behind this policy is to moderate the risks caused by potential price gaps that can occur during these times and can cause serious harm to invested funds. During weekends, the required margin of all non-tradable instruments is - in fact - the Increased Margin.
  Standard algorithm: The increased Margin stated above come into effect approximately 15-90 minutes prior to trading breaks. These trading breaks may include daily, weekends and holidays breaks or any other breaks whether in the initiative of the company or due to other circumstances. The increased Margin is usually valid up until 15 minutes following the re-opening of the market.  For Fridays’ closure, increased Margin come into effect on most instruments 2 hours before the trading close. 
  5 Minimum-storlekarna på transaktioner och kontrakt gäller Standardkonton.
  6 Även om en kund närsomhelst kan öppna en transaktion och handla med flera finansinstrument har varje instrument en gräns för högsta exponering som inte kan överskridas.
  Maxexponeringen visas i tillgångens basenhet.

  * The relevant Currency, Commodity, Index, Share, ETF and Cryptocurrency CFDs are not available in all jurisdictions, and are subject to regulatory restrictions.

  För mer information och för relaterade frågor, kontakta gärna vår Kundservice.

 • Öppettider

  Under den Europeiska och Nordamerikanska vintern öppnar marknaderna veckovis på Söndagar 22:05 GMT och har öppet oavbrutet till och med Fredag 20:00 GMT. Öppettiderna kan variera beroende på helgdagar eller icke-ordinära likviditetsförhållanden som kan orsakas av oförutsedda globala händelser.

  Även om de flesta finansinstrument kan handlas med 24 timmar om dygnet oavbrutet har vissa intrument specifika tradingtider som finns återgivna i tabellen nedan:

   

  Om du inte är säker på vilken marknad som innehåller instrumentet du söker kan du klicka här för att se en komplett lista av finansinstrument per marknad.

 • Helgdagar

  För att säkerställa att du är medveten om alla marknadens öppetider och helgdagar kan du nedan se en lista över händelser som kan ändra på öppettiderna. På iFOREX gör vi vårt bästa för att hålla den här informationen så uppdaterad som möjligt. Om du skulle vilja ha mer information kan du kontakta vår dealing desk.

   

  Om du inte är säker på vilken marknad som innehåller instrumentet du söker kan du klicka här för att se en komplett lista av finansinstrument per marknad.

 • Orders och Utförande

  Ordertyper

  MARKNADSORDER  
  Öppen Transaktion En order att öppna en position till den rådande marknadskursen
  Stäng Transaktion En order att stänga en position till den rådande marknadskursen.

   

  BEGRÄNSA ORDERS  
  Stop-Loss En Stop-Loss är en order att öppna eller stänga en transaktion om kursen går under den aktuella marknadskursen.
  Take Profit Take Profit är en order att öppna eller stänga en transaktion om kursen stiger över den aktuella marknadskursen.

   

  Marknadsorder
  Marknadsorder (handelsförfrågningar, dvs Open Deals, Closed Deal) exekveras till det pris som framgår på företagets Handelsplattform (klientsidan) vid den exakta tiden för utförande, under förutsättning att priset ligger i en tolerant nivå från ett underliggande pris som uppdaterats i servern. Oavsett om de priset är högre eller lägre än det pris som uppdaterats i handelsplattformen (vad du ser är vad du får eller WYSIWYG). I händelse av det pris som uppdaterats i handelsplattformen (klientsidan) överstiger oavstående toleransnivå, till exempel på grund av rörelse i de underliggande tillgång mellan den tid kunden placerat sin position och den tid de tas emot för att exekveras, hög marknadsvolatilitet och sen kommunikation, kommer positionen att utföras vid det pris som uppdaterats i företagets server som kan skilja från de pris på handelsplattformen (marknadspris), på en symetrisk basis. Vid händelse av en skillnad mellan de pris som uppdaterats i handelsplattformen (klientsidan) och priset i bolagets server, ska ordern bli avslagen.

  Begränsa Order
  Limit Orders (framtida beställningar) utförs till marknadaspriset som uppdaterats på bolagets server och kan vara annorlunda än det pris som anges i förordningen (''Slip''). Detta kan uppstå i det fall där priset som anges i ordern inte är tillgängligt i servrarna, till exempel på grund av hög volatilitet och luckor i marknadspriserna. I ett sådant fall kommer ordern att utföras vid första möjliga pris, oavsett riktning, antingen till kundens fördel eller inte, på ett symmetriskt sätt (Symmetrisk Slip).

  Instrumenten (t.ex. Aktier och index) som inte handlas på en 24 timmars basis, kan ge ett tomrum på marknaden på en daglig basis och därför är mer känsliga för glidning. Det är viktigt att notera att ''Slip'' inte påverkar ditt negativa saldoskydd och därför kan kunden aldrig förlora mer än det investerade beloppet (inklusive vinst, om vunnit) även om glidningar inträffar.

  Förseningar i genomföranden
  En försening i ett genomförande av en order kan uppstå av flera skäl så som tekniska problem med kundens internet, mobiltelefon eller annan kommunikation till iFOREX servrar, vilket kan resultera i väntande (hanging) order. En störning i anslutningen kan ibland stoppa en signal vilket orskar förseningar i kommunikationen mellan handelsplattformen och iFOREX servrar.

  Väntande Order
  Under perioder då det är mycket hög aktivitet på marknaden eller kommunikationsproblem kan en väntande order uppstå. Detta innebär att en limitorder beställts, men att det tar en längre stund än vanligt att bekräfta och behandla ordern. Under sådana perioder kan det hända att en kö av limit-order uppstår. Ökningen av orders kan ibland skapa förhållanden där det blir förseningar i bekräftelsen och utförandet av vissa limitorders. I vissa fall kan en position ha utförts och förseningen ligger hos kunden på grund av hög internettrafik.

  Kom ihåg att det bara är nödvändigt att skriva in en order en gång. Flera beställningar av samma order kan sakta ner eller låsa din dator, eller oavsiktligt öppna oönskade positioner.

 • Negativt Saldoskydd

  iFOREX Negativa Saldo-skyddspolicy garanterar att kundens förluster är begränsade till det kapital som investerats på kundens konto. Enligt denna policy ska kunden aldig behöva bli skuldtyngd på grund av förluster i transaktioner med iFOREX och kundens potentiella förlust ska begränsas till det kapital som satts in på kundens konto och det kapital som tjänats in, om något alls.

  För att genomföra denna policy har iFOREX utvecklat ett automatiserat övervakningssystem som automatistk stänger alla positioner i realtid så fort en kunds saldo når Marginalnivå Noll (det vill säga exponeringstäckningen). iFOREX kommer automatiskt stänga alla positioner till det pris som för tillfället erbjuds av iFOREX. I händelse att kundens saldo faller under Marginalnivå Noll på grund av skillnader mellan den givna marginalnivån och den faktiska Marginalnivå Noll baserat på de priser till vilka systemet stängde alla transaktioner, kommer iFOREX stå för prisskillnaden.

 •  
 • Ytterligare handelsregler

  Margin Call
  iFOREX stänger aldrig en användares positioner så länge saldot på det aktuella kontot är positivt. Detta tillåter kunder att använda deras kapital till fullo för att skydda deras öppna positioner mot starka prisskiftningar.

  Marginalinformation
  Fönstret nedan visar detaljerad information gällande kontomarginaler:

  • Använd Marginal shows the amount of Equity in an account that is currently being used as Margin for your Open Deals. In the case where Used Margin is equal to or larger than the Equity, this indicates that the account's leverage is Maximized. During and around trading breaks, the Required Margin of some instruments (as detailed in the ‘Product Details table’) increases - and this affects the Available Margin, which might be dramatically reduced during the weekend as a result.
   Used Margin = Net Exposure in an Instrument  x  The Required Margin for that Instrument
  • Tillgänglig Marginal visar mängden kapital på ett konto som för närvarande inte används och är tillgängligt för att öka nettoexponeringen. Är den tillgängliga marginalen lika med noll indikerar detta att maximal leverage används på kontot. Tillgänglig Marginal = Kapital – Använd Marginal
  • Marginalanvändning shows the percentage of Equity that is being used as Margin for the currently Open Deals of the account. 100% Margin Utilization and above, indicates maximum leverage usage in the account.
   Margin Utilization % = (Used Margin/Equity) x 100
  • Exponeringstäckning Visar den procent av nettoexponeringen på ett konto som hålls som säkerhet.
   Exponeringstäckning = Kapital/Nettoexponering


  Maximal Exponering
  Som en stabilitetsåtgärd som inriktas på bättre riskhantering och undvikandet av för mycket exponering för en individuell användare har iFOREX satt en maximal nettoexponeringsgräns på $12 miljoner euro per användare. iFOREX har också satt en maximal nettoexponeringsnivå på varje finansinstrument. För att se dessa individuella nivåer prudential measure aimed at better risk management klicka här. iFOREX innehar rätten att, på eget bevåg, annullera eller ändra sådana begränsningar när som helst utan förvarning.


  Hedging
  Hedging är öppnandet och stängandet av två transaktioner på samma finansinstrument eller dess underliggande tillgångar åt två olika håll (en “köp” och en “sälj”), oavsett om de sker samtidigt och oavsett om de sker för samma summa. iFOREX använder hedging-transaktioner för att räkna ut minsta mmöjliga marginal på en kumulativ basis eller på en “netto” basis. Utöver detta använder iFOREX stängandet av en hedge-transaktion som öppnandet av en ny transaktion vars värde motsvarar värdet på den kvarvarande transaktionen.

   
  Sammanfogande av transaktioner
  I fall där mer än en transaktion måste stängas samtidigt för ett konto kommer iFOREX stänga alla öppna positioner på en gång.
  Det angivna transaktionsnumret som tilldelats varje stängd position är baserat på FIFO-regler. Detta innebär att då en position stängs kommer den först öppnade transaktionen att få det lägsta transaktionsnumret och den sist öppnade kommer få det högsta transaktionsnumret.
   

  Icke Tillåtna Handelsmetoder
  iFOREX stöder rättvis trading och tillåter inte metoder som faller inom ramen för oriktiga handelsmetoder så som  lag trading (eftersläpande trade), prismanipulering, tidsmanipulering och andra metoder som är olagliga och/eller används för att ge kunden orättvisa fördelar. Exempel på sådana metoder inkluderar men är inte begränsade till:
  • Scalping en tradingstrategi som går ut på att tjäna på små prisförändringar. Traders som använder denna strategi öppnar 10 till ett par hundra små transaktioner per dag i tron om att små skillnader i pris är lättare att utnyttja än större svängningar.
  • Automatisering eller algoritm-baserad trading är användandet av elektroniska program som gör tradingorders baserat på en förprogrammerad algoritm med tradinginstruktioner vars variabler kan inkludera timing, pris eller kvantitet - eller i många fall startandet av en transaktion av en “robot”, utan mänsklig involvering.
  • API-trading API (application programming interface) är all trading där en mjukvara används för att interagera med andra program som en sorts mellanhand mellan användaren och marknaden, som återsänder ordrar och tar emot information efter behov.
  • ‘Flera Konton/Multiple Accounts’ att använda två eller fler konton som drivs av samma användare för att inkorrekt kunna ta del av fler fördelar och bonusar än vad som är avsett för en kund via iFOREX.

  Kursfel
  Teknologin inom Online-trading är inte felfri och i sällsynta fall kan en feed bli avbruten. Detta kan ske bara för ett ögonblick, men när det händer kan priserna påverkas. Även om det kan vara frestande att placera en “arbitrage-transaktion”, bör du komma ihåg att när sådana situationer uppstår är det möjligt att priserna inte reflekterar de faktiska marknadspriserna och att din "fill" kan vara flera punkter ifrån de priserna som visas. Om en transaktion sker baserat på priser som inte faktiskt erbjuds av iFOREX har iFOREX rätten att annullera dessa transaktioner då de inte är giltiga. Kom ihåg att dessa situationer är mycket ovanliga och att om du inte placerar transaktioner under dessa perioder undviker du också riskerna associerade med ett sådant scenario.
   
  Underhållsavgift
  Användarkonto som inte har använts på tolv (12) på varandra följande månader kommer att åläggas en kvartalsbaserad underhållsavgift på $15 eller hela kontobalansen om denna skulle vara mindre än $15. 

  Om kunden inte har tillräckligt med kapital kvar på kontot kommer ingen underhållsavgift att dras av.

   

  För mer information om handel, se våra Allmänna Villkor.

 • Forex

 • Över Natten-finansiering

  When trading leveraged Forex CFDs with iFOREX, your open deals are subject to Overnight Financing at the end of each trading day. This Overnight Financing may be subject to credit or debit, calculated on the basis of the relevant interest rates for the currencies in which the underlying instrument is traded, plus a mark-up. The mark-up for currency pairs is 0.75%. and for Bitcoin 10% Cryptocurrencies are subject to a separate mark-up (see below under Index, Commodity and Crypto CFDs).

  Om den beräknade finansieringen över natten i procent är positiv betyder det att ett tillämpligt belopp kommer att läggas till (krediteras) till ditt kontosaldo. En negativ procentandel för finansiering över natten innebär att ett tillämpligt belopp kommer att subtraheras (debiteras) från ditt kontosaldo.

  Du kan hitta de relevanta procentandelarna för finansiering över natten, belopp och relaterade löptider på både formulären Affär och Gräns, under Verktyg, inom fliken "Marknadsinfo". För att beräkna finansieringen över natten, som ditt konto debiterats eller krediterats med, multiplicerar du andelen över natten med din affärs storlek. The running time of the Overnight Financing process for each CFD is detailed in the deal form's ‘Instrument Info Tool’ under "Overnight Financing (GMT)". The calculated value and percentage of an instrument's Overnight Financing applies for 1 day. CFDs that are traded 5 days a week will be credited or debited with a value 3 times the displayed value during the last day of its underlying asset trading week, as it covers the entire weekend period. The Overnight Financing amount is quoted according to the currency of the CFD. However, should the quoted CFD’s currency differ from the account currency, it will be converted to the account’s currency.

  Formel

  Beräkning av den procentuella finansieringen över natten vid köp (långa positioner):

   

  Beräkning av den procentuella finansieringen över natten vid sälj (korta positioner):

   

  För att beräkna beloppet för finansiering över natten, multiplicera helt enkelt procentsatsen med affärens belopp:

  Finansieringsbelopp över natten = Affärens belopp X Procent av finansiering över natten

   

  Exempel

  Exempel I

  Detta exempel innebär en situation där skillnaden mellan interbankräntor är HÖGRE än påslaget. I sådana fall debiteras ditt konto om din position är lång och krediteras om din position är kort:

  • Instrument = EUR/USD (Euro gentemot US Dollar)
  • EUR (basvaluta) 3M ränta (på årsbasis) = -0,37 % = -0,0037
  • USD (annan valuta) 3M ränta (på årsbasis) = 1,08 % = 0,0108
  • Interbankränteskillnad = 1,45 % = 0,0145
  • Påslag = 0,75 % = 0,0075
  • Affärens beloppsvärde uttryckt i den andra valutan = 106 500 USD (100 000 EUR vid nuvarande slutkurs på 1,0655)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid köper (långa positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 106 550 × (-0,0000611) = -6,51 USD, vilket betyder 6,51 USD avgift/debitering per dag

   

  Procentandel för finansiering över natten vid sälj (korta positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 106 550 × 0,00001944 = 2,07 USD kredit per dag

   

  Exempel II

  Detta exempel innebär en situation där skillnaden mellan interbankräntor är LÄGRE än påslaget. I sådana fall debiteras ditt konto varje natt oavsett positionens riktning:

  • Instrument = GBP/JPY (Brittiskt Pund gentemot Japanskt Yen)
  • GBP (basvaluta) 3M ränta (på årsbasis) = 0,39% = 0,0039
  • JPY (annan valuta) 3M ränta (på årsbasis) = -0,09% = -0,0009
  • Interbankränteskillnad = 0,48% = 0,0048
  • Påslag = 0,75 % = 0,0075
  • Affärens beloppsvärde uttryckt i den andra valutan = 13 620 000 JPY (100 000 GBP vid nuvarande slutkurs på 136,20)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid köper (långa positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 13 620 000 × (-0,0000075) = -102,15 JPY, vilket betyder 102,15 JPY avgift/debitering per dag (≅1 USD)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid sälj (korta positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 13 620 000 × (-0,000034167) = -465,35 JPY, vilket betyder 465,35 JPY avgift/debitering per dag (≅4,5 USD)

   

  Exempel III

  Detta exempel innebär en situation där skillnaden mellan interbankräntor är LÄGRE än det negativa påslaget. I sådana fall debiteras ditt konto om din position är kort och krediteras om din position är lång:

  • Instrument = USD/JPY (US Dollar gentemot Japanskt Yen)
  • USD (basvaluta) 3M ränta (på årsbasis) = 0,39% = 0,0039
  • JPY (annan valuta) 3M ränta (på årsbasis) = -0,09% = -0,0009
  • Interbankränteskillnad = -1,17% = -0,0117
  • Påslag = 0,75% = 0,0075
  • Affärens beloppsvärde uttryckt i den andra valutan = 10 341 000 JPY (100 000 USD vid nuvarande slutkurs på 103,41)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid köper (långa positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 10 341 000 × 0,00001167 = 120,65 JPY kredit per dag (≅1,1 USD)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid sälj (korta positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 10 341 000 × (-0,0000533) = -551,52 JPY, vilket betyder 551,52 JPY avgift/debitering per dag (≅5,3 USD)

 • Index och Råvaru CFD

 • Över Natten-finansiering

  When trading leveraged Index and Commodity CFDs with iFOREX, your open deals are subject to Overnight Financing at the end of each trading day. This Overnight Financing may be subject to credit or debit, calculated on the basis of the relevant interest rates for the currencies in which the underlying instrument is traded, plus a mark-up. The mark-up for Indices and Commodities is 2.5% and for Cryptocurrencies it can be significantly higher due to Cryptocurrencies’ extreme market conditions. When opening a new deal, click on ‘Tools’, then open the ‘Instrument Info’ tab to view the most updated values.

  Om den beräknade finansieringen över natten i procent är positiv betyder det att ett tillämpligt belopp kommer att läggas till (krediteras) till ditt kontosaldo. En negativ procentandel för finansiering över natten innebär att ett tillämpligt belopp kommer att subtraheras (debiteras) från ditt kontosaldo.

  Du kan hitta de relevanta procentandelarna för finansiering över natten, belopp och relaterade löptider på både formulären Affär och Gräns, under Verktyg, inom fliken "Marknadsinfo". För att beräkna finansieringen över natten, som ditt konto debiterats eller krediterats med, multiplicerar du andelen över natten med din affärs storlek. The running time of the Overnight Financing process for each CFD is detailed in the deal form's ‘Instrument Info Tool’ under "Overnight Financing (GMT)". The calculated value and percentage of an instrument's Overnight Financing applies for 1 day. CFDs that are traded 5 days a week will be credited or debited with a value 3 times the displayed value during the last day of its underlying asset trading week, as it covers the entire weekend period. The Overnight Financing amount is quoted according to the currency of the CFD. However, should the quoted CFD’s currency differ from the account currency, it will be converted to the account’s currency.

  Formel

  Beräkning av den procentuella finansieringen över natten vid köp (långa positioner):

   

  Beräkning av den procentuella finansieringen över natten vid sälj (korta positioner):

   

  För att beräkna beloppet för finansiering över natten, multiplicera helt enkelt procentsatsen med affärens belopp:

  Finansieringsbelopp över natten = Affärens belopp X Procent av finansiering över natten

   

  Exempel

  Exempel I

  Detta exempel innebär en situation där interbankräntan är HÖGRE än påslaget. I sådana fall debiteras ditt konto om din position är lång och krediteras om din position är kort:

  • Instrument = Brazil Ibovespa
  • Brasiliansk real (BRL) 3M ränta (på årsbasis) = 9,567 % = 0,09567
  • Påslag = 2,5% = 0,025
  • Affärens beloppsvärde uttryckt i valuta = 127 380 BRL (2 indexkontrakt vid nuvarande slutkurs på 63 690 BRL per kontrakt)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid köper (långa positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 127 380 × (-0,0003351944) = -42,70 BRL, vilket betyder 42,70 BRL avgift/debitering per dag (≅13,58 USD)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid sälj (korta positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 127 380 × 0,00019630556 = 25 BRL kredit per dag (≅7,95 USD)

   

  Exempel II

  Detta exempel innebär en situation där interbankräntan är LÄGRE än påslaget. I sådana fall debiteras ditt konto varje natt oavsett positionens riktning:

  • Instrument = Olja (Crude Light WTI)
  • Amerikanska dollar (USD) 3M ränta (på årsbasis) = 1,08 % = 0,0108
  • Påslag = 2,5% = 0,025
  • Affärens beloppsvärde uttryckt i valuta = 53 250 USD (1 000 oljefat vid nuvarande slutkurs på 53,25 USD per fat)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid köper (långa positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 53 250 × (-0,00009944) = -5,30 USD, vilket betyder 5,30 USD avgift/debitering per dag

   

  Procentandel för finansiering över natten vid sälj (korta positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 53 250 × (-0,00003944) = -2,10 USD, vilket betyder 2,10 USD avgift/debitering per dag

 • Kontrakt 'Rollover datum

  Varje CFD som baseras på framtida kontrakt (dvs råvaror och index) har ett rollover datum.

  Vid den nådda rollovertiden för det relevanta instrumentet, kommer alla öppna terminskontrakt, CFD positioner rullas över till nästa kontrakt, så att positionerna förblir öppna med det nya terminskontraktet.

  Vid genomförandet av en sådan övergång kommer positionens öppna P / L (vinst / förlust) att uttrycka prisskillnaden mellan de utgående och nya kontraktspriserna, samt inkludera en påslagsspridning. Alla tillhörande gränsorder-nivåer ska justeras automatiskt enligt det nya framtida kontraktspriset.

  Om till exempel det senaste priset för WTI Oils februarikontrakt är 50,125 $ och marknadspriset för följande kontrakt (mars) vid den tidpunkten är 50,805 $, kommer prisnivån för alla utestående gränsorders att justeras uppåt med 0,68 $.

  Datumen för rollovers beror på de instrument du handlar och de som anges nedan skall ha de enda rollover-datumen som gäller för iFOREX CFD:

 • Aktie och ETF CFD:er

 • Över Natten-finansiering

  Vid handel med hävstångs aktie- och ETF-CFD:er med iFOREX är dina öppna affärer föremål för finansiering över natten vid slutet av varje handelsdag. Denna finansiering över natten kan vara föremål för kredit eller debet, beräknad på grundval av relevanta räntor för de valutor som det underliggande instrumentet handlas i, plus ett påslag. Påslaget för aktier är 5 % och för ETF:er 5 %.

  Om den beräknade finansieringen över natten i procent är positiv betyder det att ett tillämpligt belopp kommer att läggas till (krediteras) till ditt kontosaldo. En negativ procentandel för finansiering över natten innebär att ett tillämpligt belopp kommer att subtraheras (debiteras) från ditt kontosaldo.

  Du kan hitta de relevanta procentandelarna för finansiering över natten, belopp och relaterade löptider på både formulären Affär och Gräns, under Verktyg, inom fliken "Marknadsinfo". För att beräkna finansieringen över natten, som ditt konto debiterats eller krediterats med, multiplicerar du andelen över natten med din affärs storlek. The running time of the Overnight Financing process for each CFD is detailed in the deal form's ‘Instrument Info Tool’ under "Overnight Financing (GMT)". The calculated value and percentage of an instrument's Overnight Financing applies for 1 day. CFDs that are traded 5 days a week will be credited or debited with a value 3 times the displayed value during the last day of its underlying asset trading week, as it covers the entire weekend period. The Overnight Financing amount is quoted according to the currency of the CFD. However, should the quoted CFD’s currency differ from the account currency, it will be converted to the account’s currency.

  Formel

  Beräkning av den procentuella finansieringen över natten vid köp (långa positioner):

   

  Beräkning av den procentuella finansieringen över natten vid sälj (korta positioner):

   

  För att beräkna beloppet för finansiering över natten, multiplicera helt enkelt procentsatsen med affärens belopp:

  Finansieringsbelopp över natten = Affärens belopp X Procent av finansiering över natten

   

  Exempel

  Exempel I

  Detta exempel innebär en situation där interbankräntan är HÖGRE än påslaget. I sådana fall debiteras ditt konto om din position är lång och krediteras om din position är kort:

  • Instrument = Gazprom (GAZP)
  • Ryska rubel (RUB) 3M ränta (på årsbasis) = 9,5 % = 0,095
  • Påslag = 5% = 0,05
  • Affärens beloppsvärde uttryckt i valuta = 2 459 000 RUB (20 000 andelar vid nuvarande slutkurs på 122,95 RUB per andel)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid köper (långa positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 2 459 000 × (-0,0004) = -983,60 RUB, vilket betyder 983,60 RUB avgift/debitering per dag (≅17,52 USD)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid sälj (korta positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 2 459 000 × 0,0.000125 = 307,38 RUB kredit per dag (≅5,48 USD)

   

  Exempel II

  Detta exempel innebär en situation där interbankräntan är LÄGRE än påslaget. I sådana fall debiteras ditt konto varje natt oavsett positionens riktning:

  • Instrument = Apple (AAPL)
  • Amerikanska dollar (USD) 3M ränta (på årsbasis) = 1,08 % = 0,0108
  • Påslag = 5% = 0,05
  • Affärens beloppsvärde uttryckt i valuta = 70 600 USD (500 andelar med nuvarande slutkurs på 141,20 USD per andel)

   

  Procentandel för finansiering över natten vid köper (långa positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 70 600 × (-0,000169)= -11,93 USD, vilket betyder 11,93 USD avgift/debitering per dag

   

  Procentandel för finansiering över natten vid sälj (korta positioner):

  Finansieringsbelopp över natten = 70 600 × (-0,000109) = -7,70 USD, vilket betyder 7,70 USD avgift/debitering per dag

 • Utdelning

  I händelse av en fördelning av utdelningar i förhållande till en CFD aktie, kommer en justering i utdelningen att göras i kundens balans med avseende för den underliggande positionen för aktien som innehas av kunden vid arbetsdagens slut, som föregår i utdeningsdagen. Justeringen på utdelningen skall beräknas utifrån storleken på utdelningarna, storlekten på kundens position och om det är en köp-eller sälj transaktion, varigenom där långa positioner ska krediteras efter anpassan till kundens handelsbalans och korta positioner skall också debiteras till kundens balans. Utdelningen skall krediteras eller debiteras från kundens balans, utanför den underliggande handelstimma för aktien och före öppnandet av nästa handelsdag och är knuten till att klienten håller sin position vid tidpunkt på utdelningsjusteringen. Under denna perisod, för att hålla det verkliga värdet av kundens kapital, fram till öppnandet av nästa handelsdag, skall bolaget justera kundens position i enlighet med utdelningsbeloppet som debiterats eller krediterats från kundens balans.

  Exempel:
  Coca-Cola utfärdar en utdelning på 0,35 USD per aktie.
  Utdelningsdagen är den 29 november och likviden är på iFOREX den 28 november 22:05 GMT.
  Stängningskursen före uppgörelsen är 41,65.
  En klient som håller en lång position på 5000 aktier kommer att krediteras med 0,35 x 5000 = 1750 USD om hans affär är öppen på likviddagen.
  Liknande belopp debiteras också från en kund som håller en kort position.
  Aktiekursen kommer att justeras under afterhours från 41,65 till 41,30 vilket motsvarar den sista aktiekursen minus utdelningsbeloppet.

  Aktie / ETF Marknad Utdelningsbelopp Datum och tid (GMT)
  Här finns för närvarande ingen information om framtida Corporate Actions
 • Gemensam handling

  Företagsaktioner är händelser som påverkar ett börsnoterat företags aktievärde. I händelse av en företagsaktion vad gäller en aktie kommer iFOREX likvidera alla öppna positioner och ta bort alla limitordrar i den CFD som innehåller den berörda aktien. 
  Företagsaktioner inkluderar utdelandet av aktier, konsolidering, split, teckningsrätt, och andra händelser som materiellt påverkar eller kan påverka aktiepriser (inkluderat allmänna tillkännagivanden, företagsförvärv, sammanslagningar, betalningssvårigheter med mera).

  Se en lista över kommande företagsaktioner:

  Aktie / ETF Marknad Typ Datum och tid (GMT)
  Här finns för närvarande ingen information om framtida Corporate Actions